top of page

אתגר הפוקוס

אתם יכולים לדבר איתם על יצירת שותפויות, על ראייה מערכתית ועל פרואקטיביות

אתם לא יכולים לגרום להם לחוות את זה.

אנחנו כן.

נראה שגם הארגון שלכם צריך ABC

Saltoz

  Accountability

פרואקטיביות ויזמות- קידום נושאים חוצי ארגון, לקיחת אחריות כוללת וערבות הדדית

Saltoz

Big picture thinking

ראיה מערכתית ואסטרטגית- פיתוח מנטליות של טווח ארוך בארגון

Saltoz

Collaboration

ניהול שותפויות וממשקים בתוך הארגון ומחוצה לו ושיתופי פעולה מוצלחים

Saltoz

אתגר הפוקוס הבינלאומי

Experiential Learning

חוויה   I  חלק ראשון

המשתתפים אנרגטיים ודינמיים, פועלים בצוותים קטנים, הם נכנסים לפוקוס ויש להם סט משימות מאתגר וזמן קצוב כדי להשיג את המטרה. החוויה מסייעת להטמיע את המסרים הקריטיים בדרך זכירה ועוקפת שכל.

עיבוד   I  חלק שני

אפשר להתרווח, להירגע ולהנות ממה שהיה פה עכשיו.

אז... איך זה קשור למציאות שלנו? איך כל מה שהיה פה דומה בצורה כל כך מדויקת לאתגרים שיש לנו במציאות- בשיתוף פעולה, ראייה מערכתית ופרואקטיביות? התובנות כבר "נצרבות" לנו מעצם העשייה המשותפת.

יישום   I  חלק שלישי

עכשיו, גם בזכות ההכנה שעשינו ביחד לפני המפגש, ניקח את זה עוד צעד קדימה לדיון פרקטי, ונצא עם תובנות ישימות. 

איזה הבדל! 

הזדמנויות להיכנס לפוקוס

מפגשי הנהלה ואסטרטגיה   |    תכניות עבודה   |   כנסי חברה ו Kick Off   

פיתוח צוותים והנהלות  |   פיתוח ניהול ומנהיגות   |   ניהול ממשקים והשפעה

אתגר הפוקוס הבינלאומי

גודל הקבוצה 

Saltoz

8-500

משתתפים

חוויה גלובלית ב

Saltoz

10

שפות שונות

מעל 

Saltoz

150k

משתתפים ברחבי העולם

bottom of page